Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Gótika kronológiája (középkor)

2009.03.03

Középkor – gótika kronológia

1122

A wormsi konkordátum V. Henrik és II. Callixtus pápa között az invesztitúra jogok gyakorlásáról

1125

meghal V. Henrik

1127

a szicíliai királyság felemelkedése

1130

megalakul a Szicíliai Királyság

1131

meghal II. István. Utódja II. (Vak) Béla (-1141)

1138

III. Konrád személyében a Hohenstauf-dinasztia lép trónra a Nyugat-Római Birodalomban (-1254)

1139

megalakul a Portugál Királyság

1141

II. Béla halála után II. Géza kerül a magyar trónra

1147

a Welf-dinasztia uralma Angliában. Oroszlán Henrik II. keresztes hadjárata (–1149)

1151

Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot

1152

meghal II. Konrád. Utódja I. (Barbarossa) Frigyes

1154

II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet–dinasztia tagjaként kerül az angol trónra (–1189)

1155

Írországot a pápa az angol királynak adja

1156

Ausztria a Nyugat-Római Birodalom része lesz

1157

a Szeldzsuk Szultánság széthullása

1162

I. (Barbarossa) Frigyes lerombolja Milánót

1162

meghal II. Géza utódja III. István

1170

II. Henrik angol király kivégezteti Becket Tamás canterbury érseket

1172

III. Béla kerül a magyar trónra

1176

Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától

1180

megalakul a Szerb Fejedelemség

1180

II. Fülöp Ágost lép a francia trónra (–1223)

1185

kihal a Komnénosz-dinasztia. Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam

1189

92 III. keresztes háború

1189

meghal II. Henrik. Utódja Oroszlánszívű Richárd

1190

meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik

1196

meghal III. Béla. Utódja Imre (–1204)

1197

meghal VI. Henrik.

1198

III. Ince pápasága

1199

meghal Oroszlánszívű Richárd. Örököse Földnélküli János

1201

a német lovagok megalapítják Rigát

1202

a IV. keresztes hadjárat

1204

a keresztesek elfoglalják Konstantinápolyt

1204

meghal Imre. Utódja III. László (–1205)

1205

II. András lép a magyar trónra

1206

Dzsingisz kán hatalomra kerül

1206

létrejön a Mameluk Szultánság (–1526)

1222

II. Frigyes trónra lépése

1222

II. András kiadja az I. Aranybullát

1223

meghal II. Fülöp Ágost, utódja VIII. Lajos

1226

meghal VIII. Lajos, utódja IX. Lajos (–1270)

1227

meghal Dzsingisz kán

1227

IX. Gergely lesz az új pápa

1228

meghal II. István szerb király

1231

IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció

1235

meghal II. András utódja IV. Béla

1235

Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az ottmaradt magyar törzseket

1240

Batu kán elfoglalja Kijevet

1240

Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket

1241

a leignitzi csata

1241

a muhi csata

1245

I. Lyoni zsinat

1250

meghal II. Frigyes

1253

II. Ottokár uralkodásának a kezdete (-1278)

1254

kihal a Hohenstauf-dinasztia. Az interregnum kora.

1258

a mongolok megdöntik az Abbászid kalifák uralmát Bagdadban

1261

VII. (Palailogosz) Mihály trónra lépése

1265

III. Henrik és a parlament harca

1270

meghal IV. Béla utódja V. István

1272

Marco Polo megkezdi utazásait

1272

meghal V. István IV. (Kun) László lép a magyar trónra

1272

I. Edward lép az angol trónra

1273

I. (Habsburg) Rudolf uralkodásának a kezdete

1274

II. Lyoni zsinat

1278

a morvamezei csata

1278

meghal II. Ottokár

1282

Ausztria és Stájerország Habsburg birtok lesz

1282

Szicília elűzi az Anjoukat és az Aragon-ház tulajdona lesz (szicíliai vecsernye).

1284

I. Edward Angliához csatolja Walest

1285

IV. (Szép) Fülöp lép a francia trónra (–1314)

1288

Oszmán lép a török trónra

1289

életbe lép a Velencei Köztársaság alkotmánya

1290

meghal IV. (Kun) László

1290

III. András lép a trónra. A kiskirályok kora

1291

meghal I. (Habsburg) Rudolf

1301

meghal III. András, kihal az Árpád-ház

1301

Vencel cseh trónörököst választják magyar királlyá

1307

Károly Róbert uralkodása, az Anjou-ház kerül hatalomra

1302

IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV. Fülöppel

1307

meghal I. Edward

1307

II. Edward uralkodásának kezdete

1308

VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése

1309

V. Kelemen pápa lesz

1311

a viemei zsinat

1313

meghal VII. Henrik

1314

kettős királyválasztás. Habsburg (Szép) Frigyes és IV. Wittelsbach Lajos

1314

meghal IV. (Szép) Fülöp

1320

Ulászló lengyel király trónra lépése (–1333)

1322

Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson

1325

Kalita Iván trónralépése

1326

oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában; Meghal Oszmán

1327

meghal II. Edward. III. Edward követi a trónon

1328

kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon

1331

Dusán István szerb király uralkodása (-1377)

1333

III. (Nagy) Kázmér lengyel király trónra lépése

1335

visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal

1339

kitör a százéves háború

1341

meghal Kalita Iván

1342

meghal Károly Róbert. Utódja I. (Nagy) Lajos

1347

53 kitör a pestisjárvány

1347

IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz

1351

az ősiség törvénye

1354

az oszmán-törökök a Balkánon

1355

meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom.

1356

a német aranybulla kiadása

1356

a poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat

1361

a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly)

1364

V. (Bölcs) Károly uralkodása (-1380)

1368

a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644)

1370

meghal III. (Nagy) Kázmér

1370

Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405)

1377

meghal III. Edward. Utódja II. Richárd

1378

meghal XI. Gergely pápa. Megkezdődik az egyházszakadás

1378

meghal IV. Károly

1378

a ciompi felkelés Firenzében

1380

Timur Lenk meghódítja Perzsiát

1380

meghal V. (Bölcs) Károly

1381

Wat Tyler féle parasztlázadás

1382

meghal I. (Nagy) Lajos magyar király. Mária követi a trónon.

1386

a Jagellók uralkodásának kezdete

1386

I. Ulászló lengyel király lesz

1387

Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése

1389

a rigómezei csata

1391

meghal I. Tvrtko bosnyák király

1396

a nikápolyi csata

1395

Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát

1397

dán-svéd-norvég perszonálunió

1399

megbukik II. Richárd, a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV. Henrik kerül az angol trónra.

1402

az ankarai csatában Timur legyőzi Bajazid szultánt

1405

meghal Timur Lenk

1407

Európa első bankja Genovában

1410

Luxemburgi Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (1437)

1413

meghal IV. Henrik, utóda: V. Henrik

1414

a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik

1416

megkezdődik a portugál terjeszkedés

1419

megkezdődnek a huszita háburúk

1421

meghal V. Henrik a Plantagenet-házból

1421

VI. Henrik kerül az angol trónra

1431

Jeanne d’Arc máglyahalála

1433

Luxemburgi Zsigmond császár lesz

1437

a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés

1437

meghal Luxemburgi Zsigmond. Utódja Habsburg Albert (-1439)

1439

meghal Habsburg Albert

1440

III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493)

1444

a várnai csata. Meghal I. Ulászló

1445

Gutenberg első nyomtatott könyve

1446

Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója

1447

IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése

1452

Leonardo da Vinci születése

1453

véget ér a százéves háború

1453

a törökök elfoglalják Bizáncot

1455

kitör a rózsák háborúja

1456

a nándorfehérvári csata

1456

meghal Hunyadi János

1458

Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.