Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szimbolizmus kronológiája

2009.03.03

Szimbolizmus kronológia

1830

júliusi forradalom, Franciaország alkotmányos királyság (Lajos Fülöp)

1830

Belgium független és semleges

1830–1831

oroszellenes szabadságharc Lengyelországban

1830

a franciák elfoglalják Algírt

1831. szept.

lengyel vereség, Varsó elesett

1831

a lyoni selyemszövők mozgalma

1832

választójogi reform Angliában

1834

német vámszövetség

1834

második lyoni felkelés

1836

a népcharta Angliában

1840–1842

Az első ópiumháború Kínában

1844

sziléziai takácsok mozgalma

1844

orosz ajánlat Angliának Törökország felosztására

1846

parasztfelkelés Galíciában

1848. febr.

a Kommunista Kiáltvány megjelenése

1848. febr. 22.

forradalom Párizsban

1848. febr. 24.

Lajos Fülöp lemond

1848. febr. 24.

Franciaország köztársaság

1848. márc.13.

forradalom Bécsben

1848. márc.18–19.

berlini forradalom

1848

Louis Blanc: A munka megszervezéséről

1848. ápr.

a chartisták harmadik petíciója

1848. máj. 18.

a frankfurti német parlament megnyitása

1848. jún. 2.

szláv kongresszus Prágában

1848. jún. 17.

a prágai felkelés leverése

1848. jún. 23.

forradalmi mozgalom Havasalföldön

1848. júl. 23.

munkásfelkelés Párizsban

1848. okt. 6.

a második bécsi forradalom

1848. okt. 31.

a bécsi felkelés leverése

1848. dec. 10.

Louis Bonaparte köztársasági elnök

1849. febr. 9.

a római köztársaság kikiáltása

1849. márc.23.

az észak-itáliai forradalom veresége

1849. júl. 3.

Rómát francia csapatok foglalják el

1849. aug. 22.

Velencét elfoglalják az osztrákok

1851. dec. 2.

Louis Bonaparte katonai államcsínye

1851–1864

Tajping-felkelés Kínában

1852. dec. 2.

III. Napoleon megkoronázása

1853–1856

krími háború

1854

Kansas felvétele az amerikai államok uniójába

1855.

tavasz Cavour 15.000 olasz katonát küld a Krímbe

1855. szept. 8.

Szevasztopol bevétele

1856

a krími háborút lezáró párizsi béke

1856

a második ópiumháború Kína ellen

1857

világgazdasági válság

1857

szipoj-felkelés Indiában

1859

osztrák hadüzenet Piemontnak

1859. jún. 24.

solferinói csata

1859

John Brown halálos ítélete

1859

Charles Darwin: A fajok eredete

1859

a román fejedelemségek egyesítése (Cuza ezredes)

1860.

tavasz Közép-Itália államai csatlakoznak Piemonthoz

1860. máj. 11.

Garibaldi szicíliai partraszállása

1860

Lincoln az Egyesült Államok elnöke

1861

jobbágyfelszabadítás Oroszországban

1861. márc.18.

az olasz királyság kikiáltása

1861

11 déli állam kilép az unióból, kitör az amerikai polgárháború

1862.

nyár Garibaldi: Róma vagy halál!

1862. aug. 28.

Garibaldi fogságba esik

1862

francia partraszállás Mexikóban, Mexikó trónján Habsburg Miksa bábcsászár

1862. szept.

Bismarck lett a porosz miniszterelnök

1863

a schleswig-holsteini háború

1863

Általános Német Munkásegylet (Lassale)

1863. jan.

lengyel szabadságharc és jobbágyfelszabadítás

1863

rabszolgafelszabadítás és földtörvény az Egyesült Államokban

1864

jobbágyfelszabadítás Romániában

1864

Nemzetközi Munkásszövetség (I. Internacionálé)

1865

északi győzelem az amerikai polgárháborúban, halálos merénylet Lincoln ellen

1866

porosz–osztrák háború, königgrätzi csata, északnémet szövetség

1866

olasz hadüzenet Ausztriának, vereségük ellenére visszaszerzik Velencét

1867

választójogi reform Angliában

1867

Habsburg Miksa kivégzése Mexikóban

1867

Marx megjelenteti a Tőke első kötetét

1867

Szerbiából kivonják a török helyőrségeket

1867

Luxemburg német megszállása, majd semlegesítése

1868

a feudális anarchia felszámolása Japánban, a modernizáció kezdete (Meidzsi-fordulat)

1869

az első szociáldemokrata párt Németországban

1870

III. Napoleon hadüzenete, porosz–francia háború

1870. szept. 2.

francia kapituláció Sedannál, III. Napoleon fogságba esik

1870. szept. 4.

Párizsban kikiáltják a (harmadik) köztársaságot

1870. szept. 20.

olasz bevonulás Rómába, befejeződik az olasz nemzeti állam egyesítése

1871. jan. 18.

Versaillesban kikiáltják a német császárságot, megalakul az egységes Németország

1871. márc.28.

a párizsi kommün átveszi a hatalmat

1871. máj. 21.

a párizsi kommün bukása

1871

dán szociáldemokrata párt megalakulása

1872

az I. Internacionálé székhelye New York

1873

a három császár (orosz, német, osztrák) szövetsége

1873

világgazdasági válság

1875

egységes német szociáldemokrata párt (gothai program)

1875

törökellenes felkelés Hercegovinában

1876

szociáldemokrata párt az Egyesült Államokban

1876

Bell: telefon

1877

Puskás Tivadar: telefonközpont

1877. ápr.

orosz hadüzenet Törökországnak

1877–1878

orosz–török háború

1877

Románia független

1878

berlini kongresszus

1878

cseh szociáldemokrata párt alakul

1879

egységes francia szociáldemokrata párt

1879

kettős szövetség (Németország és Ausztria–Magyarország)

1882

Olaszország csatlakozásával létrejön a hármas szövetség

1882

a világ első villanytelepe New Yorkban (Edison)

1885

orosz támadás Afganisztánban

1886

az egységes Bulgária megalakulása

1888

II. Vilmos a német trónon

1889. júl. 14.

a II. Internacionálé megalakulása (ezzel egyidejűleg: posszibilista internacionálé)

1891

XIII. Leo enciklikája: Rerum Novarum

1893

francia–orosz katonai szövetség

1894–95

japán–kínai háború

1894

Dreyfus-per

1898

fashodai incidens

1898

a német császár jeruzsálemi zarándoklata

1898

az amerikai–spanyol háború kitörése

1898

Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt

1899

az Egyesült Államok meghirdeti a nyitott kapuk elvét Kínában

1899–1902

angol–búr háború

1900

a nagy ököl (boxer) felkelés Kínában

1900

Zeppelin: az első kormányozható léghajó

1901

Viktória királynő halála

1901

a Panama-csatorna építésének kezdete

1902

Angol–japán egyezmény

1902

Hobson könyve az imperializmusról

1903

Wright-testvérek: motoros repülőgép

1903

Rutherford: a radioaktivitás általános elmélete

1904

Entente Cordiale (francia–angol szövetség)

1904-1905

orosz–japán háború

1904. febr. 8.

japán támadás Port Arthur ellen

1905–1907

orosz polgári demokratikus forradalom

1905. jan.

sztrájkok Pétervárott

1905. jan. 22.

munkástüntetés, sortűz

1905

II. Miklós az állami dumát törvényhozó testületté alakítja

1905. febr.

orosz vereség Japántól Mukdennél

1905. máj.

Csuzimánál megsemmisül az orosz flotta

1905. dec.

moszkvai felkelés

1905

az első marokkói válság

1906

az obscsina megszüntetése Oroszországban

1906

az angol Munkáspárt (Labour Party) megalakulása

1907

az orosz cár visszatér az önkényuralomhoz

1907

orosz–angol szerződés, megszületik a hármas antant

1908

Bosznia-Hercegovina annektálása

1909

angol ajánlat a német flottaépítés korlátozására

1911

olasz–török háború

1911

polgári forradalom Kínában

1912. jan. 1.

Kína köztársaság

1912–13

az első Balkán háború, bolgár összeomlás

1913

második Balkán háború, Albánia független

1914

a Panama-csatorna megnyitása

1910–1917

a mexikói forradalom

1911. nov.

Francisco Maderót Mexikó köztársasági elnökévé választják

1913

Madero mexikói elnök meggyilkolása

1913–1914

Huerta tábornok diktatúrája Mexikóban

1914–1918

az első világháború

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.